Finanse osobiste

Czy warto założyć IKE?

16 października 2011 11:51

Czy warto założyć IKE? pieniądze emerytura oszczędności

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Mianowicie, dlatego, że jest to najlepsza i najbezpieczniejsza forma oszczędzania pieniędzy na naszą przyszłość. Indywidualne Konto Emerytalne jest III filarem systemu emerytalnego w Polsce, zaraz po Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Otwartym Funduszu Emerytalnym. Jednakże, w przeciwieństwie do nich, założenie IKE jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od naszej decyzji. Forma, jaką przybierze nasze IKE również zależy od nas, może być to na przykład fundusz inwestycyjny, dom maklerski, ubezpieczenia lub banki. Bardzo wygodny jest fakt, iż po upływie roku od założenia IKE w danej formie, możemy ją zmienić bez obaw o dodatkowe koszty. Możemy przenieść nasze Indywidualne Konto Emerytalne do innej instytucji. Wpłaty dokonywane przez nas nie muszą być regularne, ani wynosić danej kwoty. Najważniejsze jest to, aby roczna suma wpłat na IKE nie przekroczyła 150% przewidywanej wysokości średniej pensji krajowej na dany rok.
INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU BELKI
IKE jest zwolnione z podatku Belki (jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych), który wynosi 19%. Warunkiem jest nie wypłacanie środków pieniężnych z Konta przed przejściem na emeryturę. Jeśli więc je podejmiemy, zubożeją one o 19%. Kolejnym istotnym faktem jest to, że pieniądze gromadzone przez nas na IKE nie należą do finansów publicznych (w przeciwieństwie do ZUS i OFE). Tak, więc nie musimy się obawiać, że zmiana rządu lub jego polityka gospodarcza wpłynie jakoś na stan naszego konta emerytalnego. Na IKE można odprowadzać również dochody, gdy pracujemy za granicą. Najważniejsze, aby miejscem naszego zamieszkania była Polska. Aby przekazać środki z IKE, należy wskazać w odpowiednim dokumencie osoby uposażone do konta (IKE nie wchodzi w skład spadku!). Gdy to zrobimy, zgromadzone przez nas pieniądze są zwolnione od podatku spadkowego i od darowizn. III filar systemu emerytalnego jest niewątpliwie najskuteczniejszą metodą zabezpieczania finansowego naszej przyszłości. Warto więc o nim pamiętać.

Podobne artykuły