Finanse osobiste

Nadal brak porozumienia

26 stycznia 2012 05:26

Nadal brak porozumienia emerytura reforma przepisy

Rząd nadal nie może dogadać się z mundurowymi na temat emerytur, a temat jak wiadomo jest palący i bardzo kontrowersyjny. Po wejściu nowych przepisów dotyczących emerytur wiele kontrowersji i dyskusji wzbudzają emerytury wojskowe. Zarówno ich wysokość, jak i wiek emeryta wojskowego. Rząd w obecnych przepisach nie uwzględnił zmian emerytur wojskowych, ale zapowiedział, że ich reforma nastąpi po 1 stycznia 2012 roku. Emeryt wojskowy to obecnie człowiek czterdziestoparoletni, w pełni sił, z emeryturą rzędu kilku tysięcy, który bardzo często po przejściu na emeryturę rozpoczyna dwadzieścia parę lat innej pracy w cywilu. I po przepracowaniu co najmniej 25 lat i ukończeniu 65 lat dostanie emeryturę cywilną. Wiele osób uważa to za bardzo niesprawiedliwe. Jak wyglądają przepisy i komu przysługuje emerytura wojskowa ? Ponad 104 tys. osób jest uprawnionych do pobierania emerytury wojskowej wypłacanej z budżetu państwa. Przysługuje ona żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który służył w Siłach Zbrojnych RP co najmniej 15 lat. Po jego śmierci świadczenie będzie pobierać rodzina. Wymagane 15 lat służby obejmuje oczywiście nie tylko stacjonowanie w koszarach. Dopuszczalne są także sytuacje, gdy żołnierz: uczestniczył w działalności w ruchu oporu (Uwaga! W tym przypadku nie liczy się tajne nauczanie, lecz walka zbrojna w czasie wojny), walczył u boku sojuszniczej armii, był w obozie jenieckim, w obozie internowania lub w niewoli u nieprzyjaciela, to ten czas wlicza się do stażu służby wojskowej. Ale emerytura wojskowa nie przysługuje żołnierzowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub na karę degradacji za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby. Jak są naliczane emerytury wojskowe? Podstawą do ich naliczania nie jest podstawa do wyliczania rent i emerytur cywilnych z ZUS. Podstawa wymiaru to ostatnia pensja (ogólniej: uposażenie) pobierana tuż przed złożeniem wniosku o przejście w stan spoczynku. Dzieje się tak dlatego, że wojskowego emeryta przełożeni w każdej chwili mogą wezwać z powrotem do służby. Gdy będzie trwała co najmniej rok, kandydat na ponownego emeryta zyska nową podstawę wymiaru – w wysokości ostatniej (nowej) pensji. A jakie zmiany dotyczące emerytur wojskowych chce wprowadzić rząd? Od 1 stycznia 2012 r. nowo przyjęci wojskowi mają zostać objęci nowym systemem emerytalnym. W tej kwestii toczą się jeszcze uzgodnienia z MSWiA. Przede wszystkim emerytury wojskowe mają zostać wprowadzone do powszechnego systemu emerytalnego, a staż służby mundurowych prawdopodobnie zostanie wydłużony o kilka lub kilkanaście lat. Zmiany te mają dotyczyć wojskowych, którzy rozpoczną służbę po 1 stycznia 2012 roku.

Podobne artykuły