Finanse osobiste

Warto spisać umowę

05 marca 2012 20:45

Warto spisać umowę umowa strony postanowienia Wielu z nas w swoim życiu coś sprzedawało albo coś kupowało. I zawsze w takich sytuacjach warto spisać umowę przedwstępną. Nieważne, czy umowa przedwstępna dotyczy nieruchomości czy ruchomości. Co powinna zawierać taka umowa? Powinna ona zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (ostatecznej), bo w niej obie strony zobowiązują się do podpisania innej, tzw. umowy przyrzeczonej. Termin jej podpisania może być podany w umowie przedwstępnej. Powinny więc znaleźć się w niej przynajmniej minimalne postanowienia, jakie są konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Chodzi przy tym o wskazanie takich elementów, które w razie sporu stron pozwolą ustalić treść umowy przyrzeczonej. Przedwstępna umowa sprzedaży musi określać wyraźnie przedmiot sprzedaży i cenę. Może ona zostać zawarta np. w formie ustnej, zwykłej pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pisemnej z datą pewną bądź też w formie aktu notarialnego (polecane przy kupnie nieruchomości). Zawsze należy pamiętać, że gdy umowa nie została zawarta na piśmie, to w razie sporu bardzo trudno udowodnić, że umowa faktycznie została zawarta i jakie były jej postanowienia. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie zostanie wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, to nie będzie można żądać jej zawarcia. Skuteczne zawarcie umowy przedwstępnej powoduje, że jej strony mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy. Umowę przedwstępną mogą podpisywać osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki. Sama umowa przedwstępna powinna zawierać opis przedmiotu sprzedaży, czy jest to ruchomość czy nieruchomość. Strony umowy powinny wskazać cenę sprzedaży. W umowie przedwstępnej trzeba podać datę i miejsce sporządzenia. W umowie przedwstępnej można zawrzeć klauzule zabezpieczające zawarcie umowy. Najczęściej w tym celu daje się zadatek lub ustanawia karę umowną. W przypadku uiszczenia zadatku na zabezpieczenie umowy, trzeba wpisać wysokość tego zadatku, a w przypadku ustalonej kary umownej – jej wysokość. W umowie powinny znaleźć się ustalenia dotyczące płatności: czy płatność będzie jednorazowa, czy w ratach. Powinien znaleźć się również zapis określający, kto ponosi koszty zawarcia umowy przedwstępnej. Umowa powinna również określać przypadki, kiedy każda ze stron będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy ostatecznej bez ujemnych konsekwencji. Strony powinny umowę własnoręcznie podpisać. I na pewno warto to zrobić, by potem być spokojnym przy zakupie czy sprzedaży.

Podobne artykuły