Finanse osobiste

Stopa dyskontowa

04 czerwca 2012 17:59

monety-wzrost-1337862571 Podczas oceniania poziomi ekonomicznej efektywności danej inwestycji często analizujemy jej tzw. stopę zwrotu. Stąd również wywodzi się metoda IRR, która w języku angielskim od którego pochodzi owy srkót znaczy Internal Rate of Return. W poniższym artykule postanowiliśmy przybliżyć państwu pojęcie na czym polega metoda IRR oraz w jakim stopniu jest skuteczna. Zapraszamy do lektury. Internal Rate of Return, czyli dalej IRR jest metodą, którą wliczamy do dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Do części składowych, stanowiących ową metodę zaliczamy takie kwestie jak zmiana wartości dobra płatniczego, czyli pieniądza w konkretnym czasie, której słuszność jest podyktowana anlizą zdyskontowanych (czyli prognozowanych) przepływów pieniężnych. IRR więc w prostym tłumaczeniu to stopa dyskontowa. Jednak w przypadku gdy znamy pojęcie stopy dyskontowej to w analizie ekonomicznej należy uwzględnić w takim wypadku wskaźnik NPV, który jest utrzymywany na zerowym poziomie. Wtedy i tylko wtedy jesteśmy w stanie analizować wskaźnik IRR przez analogię, jaką stanowi stopa dyskontowa. Obliczenie owego wskaxnika opiera się na odpowiednim określeniu wysokości danej stopy dyskontowej, która będzie punktem równoważącym iloraz przepływu walutowego w danym okresie czasowym, który podlega obliczeniom oraz stopy dyskontowej w sumie do jedynki i roznicy między owymi wartościami od naszych nakładów, które ponosimy na samym początku. Aby wyzerować ową wartość, należy przyjąć stopę dyskontową jako wartość stałą w okresie obliczeniowym. Czy owa metoda obliczeniowa posiada wady? Oczywiście nic nie jest bezbłędne. W przypadku wskaźnika IRR borykamy się z problemem oceny zero jedynkowej, czyli albo coś się opłaca albo nie. Nie uwzględniamy warunków, w przypadku gdy możemy zyskać odpowiednią płynność finansową w przyszłym okresie bądź innym, który przynosił np. zyski. Tak więc w przypadku gdy posiadamy inwestycję, która nie może pozwolić sobie na brak odchyleń od założeń, metoda nie może się odbyć.

Podobne artykuły