To, czego nam potrzeba

28 grudnia
19:34 2011

Banki, kredyty, lokaty, finanse osobiste, konta, to już nie tylko wygoda, oszczędności i zarabianie pieniędzy, to także konieczność. Szczególnie konta bankowe, ponieważ na konta wpłacane są nasze wynagrodzenia i z kont bankowych prowadzone są niemal wszystkie operacje finansowe. A studenci i ich finanse osobiste? Jest to olbrzymia rzesza ludzi starających się o kredyty studenckie, z którego później pieniądze wpłacane są na konto studenta. Istnieją jeszcze kredyty młodzieżowe, które są równie oblegane jak te studenckie. Konto studenckie, kredyty dla studentów i kredyty młodzieżowe są dla żaków najważniejsze, chociażby z uwagi na ich styl życia oraz sytuację finansową. Studenci nie dość, że najczęściej nie narzekają na nadmiar gotówki, to tą, którą dostają od rodziców, czy jest to kredyt dla studentów, czy też są to pieniądze z prac dorywczych, najczęściej przetrzymują na kontach bankowych. Jest tylko jeden problem, mianowicie jakie konto wybrać i w jakim najlepiej banku starać się o kredyt.
Studenci są dość specyficzną grupą, która wprawdzie nie ma większej gotówki, więc banki nie powinny być nimi zainteresowane, ale bardzo dobrze rokują na przyszłość. Banki doskonale zdają sobie sprawę, że po ukończeniu studiów stanowić będą liczną grupę przyszłych biznesmenów, ludzi wolnych zawodów, urzędników państwowych, czy też nawet zwykłych pracowników, ale posiadających większą bądź mniejszą gotówkę. A jeżeli zostaną dobrze obsłużeni przez bank to z pewnością do niego wrócą i tak też najczęściej bywa.
Co jeszcze trzeba wiedzieć starając się o kredyt dla studentów? Trzeba mieć wymagane zabezpieczenie kredytu, a także i to, że umowy zawierane są do 31 marca następnego roku. Warto też wiedzieć, że kredyt jest umarzany w 20% jeżeli kredytobiorca kończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów na uczelni. Kredyt ten może też być umorzony w całości, jeżeli kredytobiorca przedstawi bankowi dokumenty potwierdzające trwałą utratę zdolności do jego spłaty /trwała niezdolność do pracy, trudna sytuacja materialna, choroba itp./.