Finanse osobiste

Wspólny projekt Fundacji Sztuki Polskiej ING i Muzeum Sztuki w Łodzi

23 lutego 2017 21:40

Wspólny-projekt-Fundacji-Sztuki-Polskiej-ING-i-Muzeum-Sztuki-w-Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundacja Sztuki Polskiej ING organizują wspólny projekt artystyczny.

„Wspólny projekt” to nazwa cyklicznego konkursu realizowanego przez dwie instytucje: łódzkie Muzeum Sztuki i Fundację Sztuki Polskiej ING. Podstawowy cel projektu to wspieranie artystów poniżej 30 roku życia.

Podczas konkursu nacisk kładziony jest na proces realizacji, który ma odbywać się w ścisłej współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundacją Sztuki Polskiej ING. Tegoroczna edycja nosi nazwę „prototyp miejski”. Kluczem do tematu jest wygenerowanie projektu lub narzędzia odnoszącego się do relacji mających miejsce w przestrzeni miejskiej tak, aby opracować za jego sprawą nieoczywiste rozwiązania i zaskakujące konfiguracje. Artyści mają dużą swobodę realizacyjną i nie są ograniczeni do jednego medium. Do konkursu dlatego przyjmowane są prace z zakresu działań filmowych, badawczych, performatywnych a także instalacje.  

Zwycięzca konkursu w nagrodę otrzymuje możliwość realizacji projektu w kontekście przestrzeni Łodzi z pełnym wsparciem zarówno Muzeum Sztuki w Łodzi, jak i Fundacji Sztuki Polskiej ING. Mamy tu na myśli wsparcie osobowe, know-how, środki oraz infrastrukturę.

Nabór projektów do tegorocznej edycji odbywał się do 21 marca 2014 roku. Zwycięzcą został Tomasz Koszewnik, który zaproponował realizację projektu „Intymność”. Jego projekt to realizacja kilku koncertów muzycznych w miejscach Łodzi, gdzie zwykle toczy się normalne życie codzienne.  

Współorganizatorzy konkursu, czyli Fundacja Sztuki Polskiej ING oraz Muzeum Sztuki w Łodzi to dwie znane i uznane instytucje. Fundacja ING skupia swoją działalność na promowaniu polskiej sztuki współczesnej. W tym celu budowane są kolekcje, a także realizowane projekty artystyczne (publikacje i wystawy). Fundacja powstała w 2000 roku. Zbiory kolekcji prezentowane są w siedzibach fundatorów a także na specjalnie organizowanych wystawach. Zawierają one prace artystów polskich stworzone po 1989 roku.

Muzeum Sztuki w Łodzi to z kolei jedno z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie. Instytucja posiada imponującą kolekcję sztuki XX i XXI wieku. Główną misją muzeum jest kreowanie warunków dzięki, którym komunikacja odbiorcy z nowoczesną sztuką będzie mogła kwitnąć.

Podobne artykuły