Gdzie po kredyt z dopłatą

26 stycznia
23:29 2012

Rodzina na swoim

Dzięki kredytowi preferencyjnemu Rodzina na swoim wielu Polaków może cieszyć się własnym M. W ramach rządowych dopłat państwo wspomaga rodziny 50% dopłatą do kredytu mieszkaniowego. Od kilku lat w naszym kraju obserwujemy boom mieszkaniowe. Powoduje ono coraz większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi.

Niestety u schyłku minionego roku rząd nałożył na banki szereg limitów dotyczących kredytu preferencyjnego Rodzina na swoim. Ograniczenia dotyczą głównie metrażu jaki dostępny jest w ramach kredytu oraz wieku kredytobiorcy. O kredyt nie może starać się osoba, która skończyła 35 lat. Jest jeden istotny profit jaki niosą za sobą owe regulacje. Dzisiaj kredytu Rodzina na swoim może skorzystać singiel, czyli osoba pozbawiona rodziny. Nie zmienia to jednak faktu, że od kilku miesięcy obserwujemy zanikanie programu dopłat. Z projektu wycofują się kolejne banki oraz deweloperzy. Gdzie możemy ubiegać się o kredyt Rodzina na swoim? Poniżej przedstawiamy listę banków, w których możemy składać wniosek o kredyt z dopłatą.
Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane są m.in. przez:
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
Spółdzielczą Grupę Bankową – Bank S.A.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
Alior Bank S.A.
Dom Bank Hipoteczny Oddział GETIN Bank S.A.
Pekao Bank Hipoteczny S.A. 
Bank BPH S.A.
Noble Bank S.A.
Euro Bank S.A.
Bank Zachodni WBK
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawny Lukas Bank S.A.)
Get Bank S.A. (dawny Allianz Bank S.A.)
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
BRE Bank S.A. – Multi Bank S.A.
Bank Millenium S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Fortis Bank Polska S.A.)
Deutsche Bank PBC S.A.
Kredyt Bank S.A.
Nordea Bank Polska S.A.