Finanse osobiste

Kredyt Rodzina na swoim Bank Pocztowy

05 lutego 2012 19:05

Kredyt Rodzina na swoim Bank Pocztowy banki kredyty rodzina na swoim

Ograniczenia w programie Rodzina na Swoim nie muszą być utrudnieniem w otrzymaniu kredytu mieszkaniowego na korzystnych warunkach. W dalszym ciągu jest to bowiem kredyt na preferencyjnych warunkach. Nie masz wystarczającego kapitału na zakup własnego lokum? Sprawdź gdzie otrzymasz środki na sfinansowanie mieszkania.

Dotychczas do rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim przystąpiło 17 banków komercyjnych, banki spółdzielcze zrzeszone z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. oraz banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., a także Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa SKOK. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy opisać oferty kredytu Rodzina na swoim oferowane przez następujące banki : Bank Pocztowy oraz BZ WBK.

Kredyt Rodzina na swoim w Banku Pocztowym

Bank pocztowy podpisał umowę w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych dnia 18 maja 2007 roku. Od ok. 5 lat ów kredyt cieszy się ogromną popularnością wśród wszystkich tych, którzy postanowili starać się o rządową dopłatę. Cechą charakterystyczną owego banku jest przede wszystkim liberalne podejście do kwestii zdolności kredytowej. Kredyt może być udzielony na 100% wartości nieruchomości zaś maksymalny okres kredytowania wynosi 40 lat.

Kredyt Rodzina na swoim w Banku Zachodnim WBK

Jest to instytucja, która najkrócej udziela kredytów z dopłatą. Bank ten do programu Rodzina na Swoim przystąpił we wrześniu 2009 roku. Instytucja ta wymaga od swoich kredytobiorców wkładu własnego na poziomie 20 %. Jedną z głównych zalet oferty jest niska marża – na poziomie około 2 % oraz możliwość w karencji spłaty kapitału – do 6 miesięcy od momentu uruchomienia ostatniej transzy. Maksymalny okres kredytowania: 30 lat. Według analityków finansowych jest to jedna z najmniej opłacalnych ofert.

Podobne artykuły