Finanse osobiste

Jak działa pracowniczy program emerytalny?

07 kwietnia 2016 15:42

Jak-działa-pracowniczy-program-emerytalny?

Pracowniczy program emerytalny został wprowadzony w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Jest to całkowicie dobrowolny oraz ogólnodostępny system oszczędzania dla osób chcących powiększyć swoją emeryturę. W jaki sposób funkcjonuję PPE, czyli pracowniczy program emerytalny?

Zasady działania PPE

PPE są tworzone w zakładach pracy, powstają one z inicjatywy pracodawcy, ale za zgodą pracowników. Do takiego programu może przystąpić każdy pracownik, ale tylko pod warunkiem, że spełnia kryteria określone w umowie zakładowej zawartej pomiędzy pracodawcą a reprezentantem pracowników. PPE mogą być prowadzone w formie funduszu inwestycyjnego, polisy ubezpieczeniowej lub pracowniczego funduszu emerytalnego. Składka podstawowa w ramach pracowniczego programu emerytalnego jest finansowana przez pracodawcę. Wysokość składki może być określona w następujący sposób:

  • kwotowo,
  • procentowo,
  • procentowo z kwotowym ograniczeniem jednak nie może przekroczyć 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Polska stawia na oszczędności

Podczas spotkania Narodowej Rady Rozwoju, minister Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi plan zwiększania oszczędności krajowych poprzez plany emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne. Minister przekonuje, że aby Polska mogła w przyszłości finansować inwestycje z oszczędności narodowych, niezbędne jest postawienie na własne oszczędności. Według „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którego autorem jest wicepremier Morawiecki, Polacy powinni nauczyć się oszczędzać, ponieważ tylko to pozwoli zbudować w Polsce bezpieczną przyszłość, a gospodarce udostępni kapitał dla rozwoju.

Domyślne oszczędzanie

Minister Morawiecki planuje ożywić III filar emerytalny, w którym obecnie możemy oszczędzać na zasadzie dobrowolności. Propozycja Morawieckiego polega na wprowadzeniu domyślności. Taka opcja oznaczałaby zapisywanie przez pracodawcę wszystkich zatrudnionych do pracowniczego programu emerytalnego lub przelewanie części ich wynagrodzenia na Indywidualne Konta Emerytalne lub Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Pomimo wariantu domyślności, każdy pracownik mogły zmienić decyzje pracodawcy, dokonać innego wyboru oszczędzanie, a nawet rezygnować z niego. Obecnie z kont skorzystało zaledwie półtora miliona osób. Taka liczb stanowi tylko jedna dziesiątą aktywnych zawodowo pracowników.

Minister Morawiecki planuje zaproponować nowy program oszczędzania jeszcze w tym roku, ponieważ potrzebuje jeszcze kilka miesięcy na dopracowanie szczegółów programu.

Podobne artykuły