Finanse osobiste

Jak policzyć podatek z lokaty?

04 marca 2017 14:12

Jak-policzyć-podatek-z-lokaty?

Podatki płacimy od różnych czynności, usług, dochodów. Niektóre z nich są obliczane i przesyłane do urzędu skarbowego przez instytucji, a inne musimy samodzielnie rozliczyć i odprowadzić. Jak rozliczyć podatek od lokaty bankowej?

Lokata bankowa to specjalny rodzaj rachunku, na który składamy swoje oszczędności w celu zysku. Abyśmy mogli zarobić w ten sposób, nasze pieniądze muszą zostać zamrożone na koncie przez określony umową czas. Po wskazanym terminie możemy odebrać swój kapitał wraz z zarobionymi odsetkami. Taki rodzaj zysku podlega dodatkowo opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki. Jest to danina od zysków kapitałowych, której podlegają wszystkie zyski związane z lokatami bankowymi, sprzedażą akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz dywidendy. Podatek ten został wprowadzony w 2001 roku przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę, stad także pochodzi nazwa tego podatku.

Wysokość podatku

Podatek Belki wynosi 19% jest naliczany od kapitalizowanych odsetek. Daniny tej nie płacimy od oszczędności, które zostały już wcześniej opodatkowane podatkiem dochodowym. Podatek od zysków kapitałowych jest najczęściej naliczany i odprowadzany przez bank, w którym posiadamy lokatę.

Oprocentowanie brutto czy netto?

Zakładając lokatę bankową, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie oprocentowanie oferuje bank. Jeśli jest to oprocentowanie brutto, oznacza to, że od odsetek będzie jeszcze odliczony podatek. Jeśli zaś mamy do czynienia z oprocentowaniem netto, znaczy to, że jest to wartość która jest podana już po odliczeniu podatku Belki. Niestety banki najczęściej w reklamach podają wartość brutto, która jest wyższa i zachęca klientów do zakładania lokat.

Jak obliczyć należny podatek?

Podatek Belki należy obliczyć w następujący sposób:

1. Najpierw obliczamy podstawę opodatkowania – są to odsetki naliczone przez bank, które należy zaokrąglić w górę do pełnych groszy.

2. Następnie mnożymy podstawę opodatkowania przez 0,19, czyli 19%. Otrzymany wynik ponownie należy zaokrąglić w górę do pełnych groszy. Otrzymana wartość stanowi podatek, który musi być pobrany od odsetek i odprowadzony do urzędu skarbowego.

Kiedy rozliczyć podatek?

Podatek od zysków kapitałowych powinien być rozliczony na dzień kapitalizacji odsetek, a nie na koniec roku, jak inne podatki. W związku z tym, zakładając lokatę trzymiesięczną, musimy się z niej rozliczyć po zakończeniu umowy, gdy bank naliczy nam odsetki.

Podobne artykuły