Finanse osobiste

Jak oszczędzać pieniądze, aby nie stracić?

31 grudnia 2011 11:21

Jak oszczędzać pieniądze, aby nie stracić? pieniądze inwestowanie lokaty Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, o ile w ogóle można. Jak oszczędzać pieniądze, nie ponosząc straty chciałby pewnie wiedzieć każdy posiadający choć trochę wolnej gotówki. W przeszłości złoto było synonimem pewnej inwestycji, w najgorszym wypadku bez straty. Analizując ostatnie doniesienia giełdowe i wszelkie notowania kruszców, można by stwierdzić że złoto wraca znowu do łask inwestorów. Jednak, czy odpowiadając sobie na pytanie jak oszczędzać pieniądze, braliśmy pod uwagę inflację. Pozornie wydaje się to rzecz niepotrzebna, ale przy głębszej analizie może się okazać, że nasze pieniądze zgromadzone na lokacie na standardowym niewysokim oprocentowaniu w rzeczywistości realnie tracą co roku na wartości. Rosnąca inflacja powoduje, że realna wartość pieniądza w przyszłości jest coraz mniejsza. Analizując pod koniec roku zysk z odsetek może się okazać, że nawet nie pokrywa on realnych strat związanych ze wzrostem cen dóbr i usług w porównaniu do początku okresu oszczędzania. Właśnie ten stan rzeczy przyczynił się do sytuacji, w której klienci zaczęli szukać możliwości inwestowania na giełdzie poprzez własne rachunki maklerskie lub też kupując jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednak względnie duże zyski w tym przypadku związane są ze zdecydowanie większym ryzykiem poniesienia straty, niż w przypadku tradycyjnych produktów oszczędnościowych banku takich jak lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, czy też różnego rodzaju produkty ustrukturyzowane. Chyba jednak nikt jeszcze nie znalazł odpowiedzi na pytanie jak oszczędzać pieniądze aby nic nie stracić, a cieszyć się tylko zyskiem. Gdyby tak było świat byłby pełen milionerów, a poziom życia znacznie wyższy. Dużym zainteresowaniem cieszą się również obligacje długoterminowe skarbu państwa oferujące pewne oprocentowanie, czasem nawet wyższe niż, te jakie klienci mogą zauważyć w lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych.

Podobne artykuły