Finanse osobiste

Odstąpienie od kredytu a ubezpieczenie

22 września 2016 14:16

Odstąpienie-od-kredytu-a-ubezpieczenie

Zgodnie z przepisami konsument ma prawo odstąpienia od umowy kredytowej. Jest to alternatywa dla osób, które zbyt pochopnie zaciągnęły pożyczkę. Sama procedura odstąpienia od kredytu jest dość prosta, ale co z ubezpieczeniem?

Możliwość odstąpienia od kredytu (a także pożyczek pozabankowych – w tym krótkoterminowych chwilówek) daje kredytobiorcy Ustawa o kredytach konsumenckich z dnia 11 maja 2011 roku. Zgodnie z jej zapisami każda osoba, która podpisała umowę kredytową, ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania.

Składając oświadczenie o rezygnacji z zobowiązania, klient nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji. Dwutygodniowy termin jest uznawany za minimum określone przepisami prawa, bank może wydłużyć ten okres. Konkretny termin odstąpienia od kredytu powinien znaleźć się w umowie kredytowej.

Wystarczy wypełnić formularz odstąpienia

Odstąpienia od umowy kredytowej należy dokonać na specjalnym oświadczeniu, które powinno być dołączone do umowy kredytowej. Dokument taki można złożyć bezpośrednio w palcówce bankowej lub za pomocą przesyłki pocztowej.

Odzyskasz prowizję…

Klient, dokonując odstąpienia od umowy w określonym przez bank czasie, nie powinien być obciążony żadnymi konsekwencjami swojego postępowania. Instytucja finansowa nie powinna naliczać z tytułu rezygnacji żadnej kary ani prowizji.

…ale zwrócisz odsetki

Kredytobiorca odstępując od kredytu, nie tylko musi zwrócić całą kwotę zobowiązania, ale także jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich odsetek naliczonych za okres, kiedy korzystał z kredytu. Na formalności związane z rezygnacją z kredytu, kredytobiorca ma 30 dni od daty złożenia oświadczenia w banku.

W przypadku rezygnacji z kredytu bank może żądać od kredytobiorcy zwrotu niektórych poniesionych w związku z kredytem kosztów, np. opłat notarialnych lub kosztów wyceny nieruchomości. Natomiast kredytodawca, czyli instytucja finansowa ma obowiązek zwrotu klientowi prowizji pobranej w ramach kredytu.

Co z ubezpieczeniem kredytu?

W sytuacji, gdy kredytobiorca zaciągał kredyt z ubezpieczeniem, odstąpienie od zobowiązania automatycznie rozwiązuje umowę ubezpieczeniową. Polisa wygasa, jednak klient jest zobowiązany do uiszczenia składki za dni, kiedy obejmowała go ochrona ubezpieczeniowa. Natomiast w sytuacji, gdy kredytobiorca samodzielnie, bez udziału banku nabył polisę do kredytu, wtedy po odstąpieniu od kredytu, musi dodatkowo rozwiązać umowę ubezpieczeniową. Według przepisów Kodeksu Cywilnego, przy każdej umowie ubezpieczeniowej, zawartej na okres dłuższy niż pół roku, obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia.

Podobne artykuły